Sepetim

Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK KURALLARI, SİTE KULLANIM ŞARTLARI VE KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz GUSTO GİYİM SAN. ve TİC. A.Ş. www.gustoeshop.com  sitemizde (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi-üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama Kullanım Şartları geçerlidir.

Bu gizlilik politikası gustoeshop.com URL adresinde ve bu URL’nin tüm alt bölümlerinde geçerlidir. Herhangi bir sitede “GUSTO” logosunun bulunması işbu güvenlik kurallarının o site için de geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler/Üyeler  tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili iş ortağı teknik kuruluş tarafından, sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmemekte ve kaydedilmemektedir.

Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

 

Bilgilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; Sitemizi ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileriniz ile başkaca her türlü kişisel olan yahut olmayan bilgileriniz,

aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,  her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve kart işlemleri, bilgilendirmesi, uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda, aşağıda ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal her türlü mevzuatta (kanun-yönetmelik vb) öngörülen yöntem-usuller ile işlenebilecektir.

Dolayısıyla kisişel bilgileriniz, Şirketimiz ve diğer bahsi geçen kuruluşlar-ilgilerince gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise taraflarına veya başkalarına ait her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere "işlenme" veya "işlem(e)" olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir.

Bu gizlilik talimatının  yer aldığı ve sizden bilgi talep eden GUSTO internet sitesi bu bilgileri toplamak, saklamak ve güvence altına almak konularında bu talimat şartları ile yürürlükte bulunan diğer kanun ve kararname hükümlerine tabidirler.

 

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez/Cookie vb.) Uygulaması

Türkçe karşılığı olarak Çerez adı verilen Cookie, herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın sabit diskine otomatik olarak yerleştirilen bir bilgi parçasıdır.  Bu cookie ile sunucu sizin tarayıcınızı tanıyabilmektedir. Cookie’leri sunucularımız üzerinde kaydederek  interneti sizler için daha kolay hale getirmek ve aynı zamanda site analizleri ile site performans değerlendirmelerini yapabilmemiz mümkün olmaktadır. Çoğu internet tarayıcısı bu cookie’leri kabul ettiği halde, siz tarayıcınızı cookile’leri kabul etmeyecek şekilde ya da herhangi bir cookie size gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak cookie’leri kabul etmediğiniz zaman sitelerimizin belirli bölümlerinin doğru bir şekilde çalışmayabileceğini de unutmayınız.

GUSTO, bazı belirli internet sayfaları ya da e-postalarda “Web beacon” (“aksiyon notu” ya da “açık GIF teknolojisi” de denilebilir) adı verilen Internet teknolojisini kullanabilmektedir. Web beaconları bir siteye giren ziyaretçilerin sayısını ya da sitenin belirli bölümlerinin tıklanma sayısını ölçümleyerek sitenin etkinliğinin analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. Web beacon’ları, cookie’ler ve diğer izleme teknolojileri sizin hakkınızda ayrıştırıcı kişisel bilgiler vermemektedir. Bu otomatik izleme teknolojileri ancak kayıt olmak ya da e-posta göndermek suretiyle kişisel bilgilerinizi siz kendiniz isteyerek verdiğiniz takdirde, sizin internet kullanımınız ve/veya interaktif e-postalarınız hakkınızda bilgi sağlayarak size verilen hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılabilmektedirler.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz - Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

İsim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ve hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, ilgi, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numası, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, web işaretçileri bilgileri, IP no-adresi, mail adresi, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanısıra;

-Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,

-Tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz Gusto Giyim San. ve Tic. A. Ş'ye başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız. Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyotlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler/Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi/Müşteri/Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).

(Bilgisayar ve diğer cihazlarınızdaki çerezler ve bildirimlere ilişkin bilgilendirmeler, bunları düzenlemek için yapabileceğiniz işlemler yukarıda belirtilmiştir).

 

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Dijital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair digital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri  ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

 

Sorumluluk

GUSTO kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. GUSTO Web Sitesi'ne girmeden önce “Gizlilik Kuralları”nı okuduğunuz kabul edilmektedir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık olduğu takdirde, işbu web sayfasında bulunan kayıtların ve GUSTO’ya ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının HMK. 193’e göre tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceği, ihtilafların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağı ve İstanbul Mahkelemeleri ile İcra ve İflas dairelerinin münhasıran yetkili olduğu GUSTO’ya ait internet adreslerini ziyaret eden kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir. GUSTO’nun, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açmak hakkı saklıdır.

 

GUSTO, sitede bilgileri yer alan 3. kuruluşların,  ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, kesinti, kayıp işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz kayıtlara girilmesi değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluk kabul etmez, garanti veremez.

 

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin/Üyelerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları  tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.

Sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

 

Site İçeriği Üzerinde Haklar

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

 

Yasaların Gerektirdiği İfşa Durumları

Bazı durumlarda, adli makamlardan ya da hükümetten gelen celpname, müzekkere ya da emirlerle kişisel bilgilerin ifşa edilmesi gerekebileceğini bilmelisiniz.

 

Değişiklikler

Şirketimiz  gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Ziyaretçiler/Müşterilerimiz/Üyelerimiz tüm bu konularda ek bilgi istemlerini, her türlü talep ve şikayetlerini aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.

 

İletişim:

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak. No:55 Ümraniye / İstanbul

Tel: 0850 346 6970